Szewczyk Jacek ur. w 1958 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: ukończył PWSSP - obecnie ASP we Wrocławiu; mgr sztuki; przewód kw. I st. (dr) na ASP w Warszawie – 1994 r.; przewód kw. II st. (dr hab.) na ASP we Wrocławiu – 1998 r.; prof. zw. w dziedzinie sztuki piękne – 2002 r.; prorektor ds. Artystyczno-Badawczo-Naukowych od 1999 r.; rektor ASP we Wrocławiu od IX 2005 r. Nagrody: Złoty Medal i I Nagroda w konkursie graficznym III BIENAL INTERNACIONAL DE GRAVADO w Orense Hiszpania – 1994 r.; zesp. nagroda Ministra Kultury I st. – 2002 r. Pozycja biograficzna: Riczard Noyce "CONTEMPORARY GRAPHIC ART. IN POLAND" Craftsman House G + B Arts International - 1997; Jan Fejkiel "POLSKA GRAFIKA LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH" Wydawnictwo BUFFI - 1996.