Wołowski Krzysztof ur. w 1947 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Projektowania Architektury Wnętrz w PWSSP we Wrocławiu w Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz kier. przez prof. Władysława Wincze; dyplom z wyróżnieniem ukończenia studiów na Wydz. Projektowania Plastycznego ze specj. projektowania wnętrz – 1972 r.; asystent w PWSSP we Wrocławiu – 1972 r.; st. asystent od 1976 r.; adiunkt w Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz prof. Władysława Wincze 1985–1987; wykładowca od 1980 r.; adiunkt od 1985 r.; prowadzi również przedmioty: Projektowanie Wstępne i Projektowanie Detalu; kier. Katedry Architektury Wnętrz 1989–1994; czł. Senatu i Rady Wydz.; w Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz, kier. przez prof. Tadeusza Forowicza 1987–1996; prowadzi przedmiot Projektowanie Wstępne 1996–2002; współpracuje w realizacji programu i prowadzi zajęcia na III, IV i V roku w Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz kier. przez prof. Piotra Karpińskiego, a następnie prof. Józefa Jurka od 2002 r.; hab. – 2004 r.; otrzymuje pełnomocnictwo Rektora ASP we Wrocławiu, prof. Zbigniewa Horbowego, do pełnienia merytorycznej opieki i wykonywania obowiązków inwestorskich związanych z generalną modernizacją i rozbudową obiektów Akademii 1998–2005; udział w 19. wystawach kraj. i 2 zagr. 1976–2004; działalność artystyczna obejmuje szereg opracowań projektowych i realizacji w zakresie architektury wnętrz, detali architektonicznych, mebli i wzornictwa; realizacje: wnętrz dla nowego obiektu Wydz. Mechanicznego, Informatyki i Zarządzania PWr. – praca w zespole konkursowym, wyposażenia wnętrz Muzeum Geologicznego dla UŁ, wnętrz nowego obiektu ASP we Wrocławiu, wnętrz Dolnośląskiego Instytutu Geologicznego im. Henryka Teisseire, opracowanie architektoniczno – wnętrzarskie zespołu obiektów wczasowych w Les Crosets (Szwajcaria) dla firmy Werner Avanthay - praca zespołowa, opracowanie wzornicze i wdrożenie do produkcji uniwersalnego systemu do aranżacji przestrzennych - MEGA 3000. Nagroda indywidualna III st. Ministra Kultury i Sztuki – 1985 r. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi – 1988 r.; dziewięć nagród rektora i dwie nagrody jubileuszowe 1976–2004.