Konarzewska-Gubała Ewa ur. w 1945 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. e. – 1975 r.; dr hab. – 1991 r.; prof. AE we Wrocławiu – 1994 r.; czł. Senatu AE (z wyboru) 1989–2002; współtwórca i dyr. Programu Magisterskich Studiów Menedżerskich Master of Business Administration od 1993 r.; dyr. Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej 1997–1999; prezes Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Edukacji Menedżerskiej przy AE od 1996 r.; sekretarz Komisji Nauk Ekonomicznych Oddz. PAN we Wrocławiu od 2000 r.; czł. Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych od 2003 r.; współzał. i czł. Kolegium Redakcyjnego czas. „Argumenta Oeconomica” od 1990 r.; czł. International Society on Multiple Criteria Decision Making od 1986 r. Zajmuje się wielokryterialną analizą i optymalizacją decyzji. Autorka pierwszej polskojęzycznej monografii naukowej w tej dziedzinie. Wypromowała dwóch dr. Autorka 94 publikacji, w tym siedmiu książek. Otrzymała nagrodę indywidualną Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki za monografię „Programowanie przy wielorakości celów” – 1981 r. oraz nagrodę zespołową Ministra Edukacji i Sportu za współautorstwo i redakcję naukową książki „Zarządzanie przez jakość: koncepcje, metody, studia przypadków” 2004 r., książka wyróżniona na X Targach Książki Akademickiej ATENA). Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1990 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1996 r. Szerzej o niej: Who is Who w Polsce (wydanie 2003 r.).