Mazurek-Łopacińska Krystyna ur. w 1951 r. w Łodzi. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwentka WSE we Wrocławiu; mgr – 1973 r.; dr – 1979 r.; dr hab. – 1986 r.; prof. n. e. – 1998 r.; prof. zw.– 2000 r.; kier. Katedry Ekonomiki Konsumpcji AE we Wrocławiu 1988-1991; kier. podyplomowego studium marketingu w sferze kultury i rekreacji; kier. Katedry Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów od 1997 r.; kier. Katedry Badań Marketingowych AE we Wrocławiu od 1994 r.; prorektor ds. dydaktyki od 2003 r.; staże naukowe: w ramach programu TEMPUS w Uniwersytecie w Lille, Francja – 1992 r.; 1994, w Ecole Internationale des Affaires w Marsylii, Francja – 1994 r.; w Uniwersytecie Evry val d’Essonne Francja – 1997 r.; red. prac naukowych AE we Wrocławiu; czł. Rady Programowej centralnego czas. „Handel Wewnętrzny”; Rady Programowej serwisu internetowego Świat Marketingu do 2002 r.; europejskiego instytutu CEDIMES; Instytutu Krajów Grupy Wyszechradzkiej; Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych; senator AE we Wrocławiu. Wypromowała trzech dr. oraz 300 mgr. Autorka 154 publikacji, w tym 21 książek (autorskich i współautorskich). Odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi. Szerzej o niej: Współcześni Uczeni Polscy, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 1999; Who is who w Polsce, Hubners blues Who is Who 2002.