Nowicki Adam ur. w 1940 r. w Kołomyi. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: WSE we Wrocławiu mgr – 1967 r.; dr n. e. – 1974 r.; dr hab. – 1988 r.; prof. nadzw. – 1994 r.; prof. n. e. – 1999 r.; prof. zw. – 2003 r.; kier. Zakładu Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania 1989–1991; z-ca dyr. Instytutu Informatyki Ekonomicznej 1989–1992; kier. Katedry Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania od 1991 r.; kier. Katedry Informatyki Ekonomicznej na Wydz. Zarządzania Politechniki Częstochowskiej od 1998 r.; dyr. Instytutu Informatyki Ekonomicznej od 2002 r.; czł. Zespołu Ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej; Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 1970–1980; Polskiego Komitetu Automatycznego Przetwarzania Informacji 1975–1981; prezes Fundacji Rozwoju AE 1989–1991; wiceprezes Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 1995–2000; zał. i czł. Fundacji ds. kształcenia akademickiego w Ząbkowicach Śl. od 2001 r.; prezes Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej od 2001 r. Rozwija szkołę naukową informatyki ekonomicznej. Wypromował dziewięciu dr., dr hab. Autor 156 publikacji, 23 książek. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1987 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 2000 r.