Kowalski Wacław ur. w 1947 r. w Korzeńsku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia w PWSSP we Wrocławiu 1967–1973; dyplom na Wydz. Projektowania Plastycznego w zakresie Projektowania Form Przemysłowych – 1973 r.; asystent w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych w PWSSP – 1977 r.; asystent w Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz prof. Michała Jędrzejewskiego. Architektury Wnętrz; kier. I Pracowni Projektowania Wyposażenia Wnętrz i Mebla – 2002 r.; dr hab. – 2003 r.; prof. nadzw. w ASP we Wrocławiu – 2004 r.; kier. Katedry Architektury Wnętrz 1994–1996; prodziekan Wydz. AWiWP 1996 – 2002; dziekan Wydz. 2002–2005; prorektor ASP we Wrocławiu – 2005 r.; plastyk w zakresie architektury wnętrz, projektowania mebli, wystawiennictwa oraz grafiki użytkowej; zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Wystawy: „W kręgu Władysława Wińczego”, Wrocław – 1997 r.; „Malarstwo i Szkło unikatowe” Breslauer Kulturtage, Wiesbaden –1998 r.; Międzynarodowe Triennale Rysunku, Wrocław – 2000 r.; „50 lat Wydziału AWiWP”, Wrocław – 2001 r.; „Sztuka kształtowania przestrzeni”, Warszawa – 2001 r.; Dolnośląskie Wystawy Sztuki „Grafika i Rysunek 2002” (Grand Prix) Arsenał, Wrocław – 2002 r.; „Cztery spojrzenia” – Galeria „Design”, Wrocław – 2004 r.