Rozpędowski Jerzy ur. w 1929 r. w Czernawczycach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Architektury PWr.; inż. arch. – 1954 r.; mgr inż. arch. – 1956 r.; dr n. t. – 1962 r.; dr hab. doc. – 1966 r.; prof. nadzw. – 1974 r.; asystent w Katedrze Historii Architektury – 1954 r.; st. asystent – 1958 r.; adiunkt – 1962 r.; kier. Zakładu Architektury Współczesnej od 1966 r.; prodziekan 1967–1968; kier. Zakładu Badań Pedagogicznych PWr. – 1968 r.; dyr. Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki 1968–1987, 1991–1996; Architekt Miejski w Urzędzie Miasta Wrocławia 1991–1996; prowadził kilkadziesiąt prac dyplomowych. Promotor 16. doktoratów; czł. SARP; wrocławskiego oddziału PAN; były czł. Stowarzyszenia Historyków Sztuki; ICOMOS; badacz architektury cysterskiej w Trzebnicy, niektórych kościołów Wrocławia (np. Bożego Ciała 1957-58, św. Wincentego, św. Elżbiety 1978 r. z Cz. Lasotą). Autor ponad 60. prac naukowych. Prowadził badania terenowe architektury sakralnej (około 30 kościołów), militarnej (głównie zamków – ok. 30; m.in. Zagórze Śl. 1955 r., Sokołowiec 1956 r., Głogówek 1958 r., Świny 1959 r., Legnica 1958–1966, Brzeg 1961 r., 1971–1972), autor wielu studiów historyczno-konserwatorskich architektury; brał udział w badaniach architektury rzymskiej w Macedonii Jugosłowiańskiej i bizantyńskiej na Krymie, wykonał ponad 20. projektów architektonicznych: w tym m.in. odbudowa kościoła Bożego Ciała, rekonstrukcja krużganków zamku w Brzegu; red. Zeszytów Naukowych Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki i 4-tomowego wydawnictwa „Architektura Wrocławia” 1994–1998. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Odznaka za Badania nad Polskim Średniowieczem; Nagroda Naukowa Miasta Legnicy. Szerzej o nim: Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie 2000, s. 712.