Biernatowski Kazimierz ur. w 1932 r. w Rudnie na Ziemi Złotowskiej, zm. w 1988 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. bud. ląd. – 1956 r.; prac. naukowo-dydaktyczny w Katedrze Fundamentowania PWr. – 1956 r.; dr inż. – 1963 r.; doc. – 1969 r.; prof. zw. – 1977 r.; kier. Zakładu Fundamentowania w Instytucie Geotechniki 1968–1988. Twórca kierunku naukowego: Fundamentowanie. Zajmował się współpracą fundamentów z podłożem gruntowym oraz z uwzględnieniem sztywności nadbudowy, rozwijał metody stochastyczne w geotechnice. Autor licznych prac naukowych, skryptów i podręczników, m.in. Fundamentowanie (PWN, 1984), Fundamentowanie (Arkady, t. 1 – 1987, t. 2 – 1988). Wychowawca wielu pokoleń inżynierów budownictwa lądowego. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złota Odznaka PZIT; Złota Honorowa Odznaka NOT; Złota Krzym Zasługi; Złota Odznaka PWr.