Waluk Józef ur. w 1921 r. na Syberii. Przeszedł cały szlak bojowy I Armii Wojska Polskiego od Lenino do Berlina. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: inż. bud. ląd. z zakresu budowy dróg i lotnisk – 1953 r.; prac. naukowo-dydaktyczny w Katedrze Budownictwa Przemysłowego PWr. od 1953 r.; w Katedrze Fundamentowania; prac. Zakładu Fundamentowania od 1968 r.; org. studium podyplomowego dla COBPGO POLTEGOR na temat Zabezpieczenie geotechniczne eksploatacji kopalń odkrywkowych; wychowawca wielu pokoleń inżynierów budownictwa lądowego; dbał o rozwój Laboratorium Mechaniki Gruntów w Instytucie Geotechniki oraz na filiach w Legnicy i Kłodzku. Autor licznych publikacji, skryptów i raportów dla przemysłu.