Niedzielska Elżbieta ur. w 1934 r. w Radomiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr – 1964 r.; dr hab. – 1978 r.; prof. n. e. – 1985 r.; prof. zw. – 1992 r.; kier. Punktu Konsultacyjnego w Legnicy 1970–1973; kier. Studium Doktoranckiego Informatyki 1971–1980; kier. Katedry Teorii Informatyki od 1974 r.; dyr. Instytutu Informatyki Ekonomicznej 1974–1981 i 1987–2002; czł.: Zespołu Dydaktyczno–Naukowego Nauk Ścisłych MEN 1986–1989; Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN 1975–1992; Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddz. Wrocław 1982–1986; Komisji Informatyki i Automatyki PAN Oddz. Wrocław 1987–1998. Rozwija szkołę metod ilościowych, zajmuje się informatyką ekonomiczną. Wypromowała 15 dr. Autorka/współautorka ponad 200 publikacji, w tym ponad 40 książek (do 2004 r.). Odznaczenia: dziewięć, w tym Medal KEN – 1988 r.; Krzyż Oficerski O.O.P. – 1997 r.