Kamiński Lech ur. w 1923 r. w Warszawie, zm. w 1979 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr n. t. i inż. bud. ląd. – 1951 r.; prac. naukowo–dydaktyczny w Katedrze Budowy Dróg i Ulic PWr. – 1957 r.; dr inż. – 1965 r.; doc. – 1970 r. Autor licznych prac naukowych z zakresu inżynierii ruchu oraz projektowania geometrycznego dróg, projektowania dróg szybkiego ruchu, robót ziemnych i nawierzchniowych; wychowawca wielu pokoleń inżynierów budownictwa lądowego. Odznaczenia: Medal Dziesięciolecia; Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr.