Łęczycki Henryk ur. w 1903 r. w Warszawie, zm. w 1979 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. bud. ląd. – 1930 r.; prac. naukowo-dydaktyczny w Katedrze Dróg i Ulic PWr.: z-ca prof., st. wykładowca od 1953 r.; prodziekan ds. studium zaocznego 1954–1955; studium wieczorowego 1956–1958; kier. Zakładu Inżynierii Ruchu w Instytucie Inżynierii Lądowej 1968–1971; wychowawca wielu pokoleń inżynierów budownictwa lądowego. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal XXV-lecia Dolnego Śląska; Złota Odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska”.