Pilujski Ryszard ur. w 1925 r. w Prużanie, na Polesiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. bud. ląd. – 1950 r.; asystent w Katedrze Budowy Mostów – 1950; dr n. t. – 1964 r.; adiunkt w Katedrze Budowy Dróg i Ulic PWr. – 1955 r.; doc.– 1970 r.; kier. Zakładu Dróg i Inżynierii Ruchu do 1991 r. Autor licznych prac naukowych z zakresu projektowania nawierzchni dróg i lotnisk, statyki doświadczalnej płyt na podłożu sprężystym, efektywności zagęszczania gruntów prototypowymi walcami drogowymi; wychowawca wielu pokoleń inżynierów budownictwa lądowego. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Krzyż Oświęcimski; Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi.