Jagoda Henryk ur. w 1949 r. w Trzebnicy. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1973 r.; dr n. o org. i zarz. – 1982 r.; dr hab. n. e. – 1990 r.; prof. – 1996 r.; prof. zw. – 2000 r.; kier. Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie AE we Wrocławiu – 1998 r.; czł. Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN – 2003 r. Profesor rozwija wrocławską empiryczną szkołę zarządzania. Wypromował czterech dr. n. e. Autor i współautor 110 publikacji, pięciu książek (do 2004 r.).