Abramski Krzysztof ur. w 1948 r. w Janowie Podlaskim. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. Wydz. Elektroniki PWr. – 1971 r.; dr – 1979 r.; dr hab. – 1993 r.; prof. PWr. – 1997 r.; prof. – 2001 r.; kier. Zakładu Teorii Pola i Elektroniki Kwantowej w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki PWr. od 2001 roku; fellowship, Twente University of Technology, Applied Physics Department, Laser Group, profesor W. J. Witteman, Enschede, Holandia 1983–1984; fellowship, Hull University, Applied Physics Department, Laser Engineering, professor D.R. Hall, Hull, Anglia – 1987 r.; visiting researcher, Heriot-Watt University, Optoelectronics Group, Edinburgh, Szkocja 1988–1992. Zorganizował trzy konferencje międzynarodowe (GCL-HPL ’2002, ICTON ’2004, COO-LA ’2005). Specjalizacja naukowa: lasery – kontrola częstotliwości i modulacja promieniowania laserowego; optoelektronika i technika światłowodowa, optokomunikacja; jego dewiza: „Nauczanie przez badania”; czł. Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz Senior member of IEEE. Laureat „Subsydium dla Profesora” (Fundacja Nauki Polskiej 2001–2004). Współpracował z licznymi ośrodkami zagranicznymi. Promotor dziewięciu dr n. t. Autor 130 publikacji oraz 120 cytowań.