Felba Jan ur. w 1947 r. w Ząbkowicach Śl. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1970 r.; dr n. t. – 1970 r.; dr hab. – 1997 r.; asystent – 1970 r.; adiunkt – 1979 r.; prof. nadzw. PWr. – 2001 r.; kier. Laboratorium Technologii Aparatury Elektronicznej w Katedrze Zaawansowanych Technik Elektronicznych na Wydz. Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr. od 1999 r.; przewodniczący Wydz. Komisji ds. Współpracy z Zagranicą od 2002 r.; organizacje i stowarzyszenia naukowe: International Microelectronics and Packaging Society od 1997 r. – czł. Rady Wykonawczej IMAPS-Poland Chapter od 2003 r.; WTN od 1998 r.; Polskie Towarzystwo Próżniowe od 1998 r. Autor 103 publikacji, jednej monografii (do kwietnia 2005 r.). Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi – 2000 r. Szerzej o nim: 50 lat Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej 2003, s.181.