Grudziński Andrzej Józef ur. w 1934 r. w Lublinie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Architektury PWr.; mgr inż. – 1960 r.; dr n.t. (Kształtowanie sal widowiskowych w aspekcie racjonalnych dyspozycji miejsc i ciągów komunikacji wewnętrznej) – 1969 r.; dr hab. – 1980 r.; doc. – 1981 r.; prof. nadzw. PWr. – 1990 r.; asystent w Katedrze Projektowania Budynków Społeczno–Usługowych – 1960 r.; adiunkt – 1969 r.; kier. Zakładu Architektury Użyteczności Publicznej od 1984 r.; prodziekan Wydz. Architektury 1971–1972. Wypromował czterech dr n.t. i ponad 200. dyplomantów. Autor monografii „Audytoria dydaktyczne”, Wrocław 1979. Ważniejsze projekty i realizacje: teatr dramatyczny w Opolu, współautor – 1974 r., kino-teatr w Zdzieszowicach koło Góry Św. Anny – 1988 r., kino-teatr w Zawadzkim 1992 r., filharmonia i biblioteka wojewódzka w Jeleniej Górze 1995 r., filharmonia w Opolu Mister Architektury w 1990 r. Nagrody i odznaczenia: I nagroda w konkursie architektonicznym na dworzec PKP–PKS w Lublinie 1978 r.; kilkanaście nagród i wyróżnień w innych konkursach architektonicznych; Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr. – 1973 r.; Medal KEN; dwie nagrody Ministra Edukacji Narodowej; dwie nagrody JM Rektora; nagroda Senatu.