Pudełko Janusz ur. w 1929 r. w Majdanie Starym, zm. w 1975 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Architektury PWr.; inż. arch. – 1953 r.; mgr inż. arch. – 1955 r.; asystent 1955–1958; st. asystent 1958–1961; dr n. t. (Zagadnienia wielkości układów średniowiecznych miast śląskich) – 1961 r.; adiunkt w Katedrze Urbanistyki – 1961 r.; dr hab. (Działka lokacyjna w miastach Dolnego Śląska) – 1965 r.; doc. z zakresu historii urbanistyki – 1965 r.; doc. etatowy – 1966 r.; prodziekan – 1966 r.; dziekan 1968–1972; z-ca dyr. Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki 1972–1975; kier. Zakładu Historii Urbanistyki od 1968 r.; kier. Zakładu Historii Architektury i Urbanistyki Średniowiecznej 1972–1975 (Zakład Historii Urbanistyki i Adaptacji Zabytkowych Miast od 1966 r.); twórca oryginalnej metody rekonstrukcji wielkości średniowiecznego miasta i jego parceli. Pracował w biurze projektowym PKZ i Pracowni Urbanistycznej; czł. Komisji Urbanistyki i Architektury PAN we Wrocławiu. Autor 14 prac opublikowanych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr.