Dąbrowski Leszek Teodozy ur. w 1912 r. w Kijowie, zm. w 1984 r. w Szczecinie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n.t. – 1961 r.; dr hab. – 1964 r.; prof. nadzw. – 1973 r.; architekt Zarządu Miejskiego w Białymstoku 1944–1946; adiunkt Politechniki Gdańskiej 1946–1955. Współtwórca projektu odbudowy Gdańska; gł. architekt m. Wrocławia od 1952 r.; pracownik PWr. 1954–1970; kier. Zakładu Planowania Regionalnego i Architektury Krajobrazu od 1968 r.; dziekan Wydz. Architektury PWr. 1965–1968; prof. urbanistyki w Katedrze Budowy Miast i Osiedli Politechniki Szczecińskiej od 1970 r. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal 30-lecia PRL; Odznaka Budowniczego Wrocławia.