Michałowska Maria ur. w 1925 r. w Brzeżanach. Prof. artystka malarka. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia Wydz. Humanistyczny UJ w Krakowie, fil. angielska 1945–1947; Wydz. Malarstwa PWSSP we Wrocławiu (dyplom z wyróżnieniem) 1951–1957; Kat. Rysunku, Malarstwa i Rzeźby PWr. 1959–1996; asystent, adiunkt 1968–1982; przewód kwalifikacyjny - doc. 1982–1991; prof. nadzw. – 1991 r.; rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki do wyceny dzieł sztuki współczesnej 1975–1985; czł. Grupy Wrocławskiej 1965– (od 1970 sekretarz); czł. ZPAP od 1958 r.; twórczość: malarstwo metaforyczno–abstrakcyjne, inspiracje muzyczne w obrazie m.in.: cykle "Formy znikające", "Formy zatrzymane", "Kompozycje muzyczne", "Horyzonty", "Znaki ART", "Sekwencje", rysunki m.in.: "Multiplikacje, "Przekształcenia", "Morfologia pejzażu"; fotografie dotyczące czasu i różnych wydarzeń oraz pejzażu, obiekty przestrzenne i strukturalne, teksty autorskie o sztuce, zainteresowanie sztuką konceptualną; 10 wystaw indywidualnych: Wrocław, Elbląg, Warszawa, Chełm, Poznań, udział w ponad 200 wystawach krajowych i zagranicznych: Anglia, Niemcy, Holandia, Dania, Francja, Włochy, Jugosławia, Węgry, Szwecja, USA, Argentyna, Brazylia, Meksyk, Kuba, Australia, Izrael, udział w plenerach i sympozjach sztuki międzynarodowych i krajowych, prace zgromadzone w muzeach i galeriach w kraju i za granicą m.in.: Ystad, Norymberga, Mediolan, Sydney, Buenos Aires, Sao Paulo, Midllesborough, Hűnfeld. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1990 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1980 r.; nagrody rektorskie, liczne nagrody za malarstwo i rysunek. Szerzej o niej: Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Hűbners blaues Who is Who, Zug 2003, s. 2794.