Wawrzyniak Waldemar ur. w 1937 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Architektury PWr. – 1963 r.; dr n. t. – 1975 r.; dr hab. Wydz. Architektury PK – 1999 r.; prof. nadzw. PWr.– 2001 r.; wykłady na Uniwersytecie Technicznym w Oranie(Algieria) 1984–1989 (tam promotor 35. prac dypl.); na Wydz. Architektury PWr. promotor: ponad 150. prac dypl., promotor pracy dr, (otwartych przewodów pięć), aktywna współpraca ze szkołami architektury płd. Francji; praca w Zakładzie Projektowania Obiektów Użyteczności Publicznej. Uprawnienia projektowe – 1974 r.; status Twórcy-Architekta – 1981 r.; projektował: wrocławski kościół św. Ducha, zbór Zielonoświątkowy we Wrocławiu (z żoną Barbarą), kościół św. Józefa w Świeradowie Zdr., amfiteatr w Lądku Zdroju, obserwatorium PIHM na Śnieżce (z W. Lipińskim), zagospodarowanie hałdy w Wałbrzychu, domy i rezydencje. Praktykował we Francji i Szwajcarii. Ator książki „Sacrum w architekturze” – 1996 r., nagrodzonej wyróżnieniem specjalnym MSWiA; wiceprezes ZO SARP we Wrocławiu; czł. ZG SARP; czł. Sekcji Architektury i Urbanistyki Komitetu AiU PAN; prezydent Kiwanis Club Wratislavia; czł. Senatu PWr. nadchodzącej kadencji. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.; Złoty Krzyż Zasługi; Brązowa, Srebrna i Złota Odznaka SARP; Medal KEN. Szerzej o nim: Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie 2000, s. 883.