Olkiewicz Robert ur. w 1962 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. – 1987 r.; dr n. mat. – 1992 r.; dr hab. – 2000 r.; prof. – 2004 r.; prof. nadzw. w Instytucie Fizyki Teoretycznej (IFT) UWr; kier. Zakładu Metod Matematycznych Fizyki IFT UWr od 2001 r. Wypromował dr. n. fiz. Autor lub współautor 45 publikacji.