Friedel Kazimierz Piotr ur. w 1938 r. w Cieszynie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. Wydz. Łączności PWr. – 1962 r.; dr n. t. – 1974 r.; dr hab. – 1984 r.; prof. – 1995 r.; kier. Centralnego Laboratorium Wiązek Elektronowych i Jonowych 1976–1978; kier. Zakładu Elektronowiązkowych Procesów Termicznych 1981–1994; kier. Zakładu Technologii Aparatury Elektronicznej 1994–1999; z-ca dyr. Instytutu Technologii Elektronowej 1981–1987, 1990–1993; koordynator Centralnego Programu Badawczo–Rozwojowego nr 8.3 1986–1989; przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Technologii Próżniowej 1999–2002; czł. IMAPS, Polskiego Tow. Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej; Polskiego Towarzystwa Próżniowego; Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Główne kierunki działalności naukowej: technologia aparatury elektronicznej i technologia elektronowiązkowa. Wypromował czterech dr. n. t. Autor 157 opublikowanych drukiem pozycji. Współautor książek: Mikroobróbka wiązką elektronową, Warszawa 1972, Urządzenia alfanumeryczne informacji wizualnej, Warszawa 1974, Optyka elektronowa, Wrocław 1977, Handbuch der Elektronik, Munchen 1979, Urządzenia elektronowiązkowe, Warszawa 1990. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1998 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1984 r.; Złota Odznaka PWr. – 1979 r. Szerzej o nim: 50 lat Wydziału Elektroniki Politechnik Wrocławskiej, Oficyna Wydawn. PWr, Wrocław 2003, str. 177–178.