Popowicz Ziemowit Stanisław ur. w 1951 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. – 1974 r.; dr n. fiz – 1978 r.; dr hab. – 1988 r.; prof. – 1998 r.; prof nadzw. w Instytucie Fizyki Teoretycznej (IFT) UWr – 1993 r.; prof. zw. – 2004 r.; prodziekan Wydz. Fizyki i Astronomii UWr 1996–2002 r.; z-ca dyr. IFT UWr od 2002 r.; org. międzynarodowych Zimowych Szkół Fizyki Teoretycznej w Karpaczu. Wypromował dr. n. fiz. Autor lub współautor 60 publikacji. Odznaczenia: Medal MEN; Srebrny Krzyż Zasługi.