Stypułkowski Bogdan ur. w 1929 r. w Toruniu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. bud. ląd. – 1956 r.; dr n. t. – 1964 r.; doc. – 1970 r.; prof. nadzw. – 1987 r.; prof. zw. – 1995 r.; kier. Zakładu Dróg i Lotnisk 1971–1999; dyr. Instytutu Inżynierii Lądowej 1993–1996; zajmował się badaniem właściwości materiałów kamiennych oraz mieszanek mineralno–asfaltowych i ich wykorzystaniem w budownictwie drogowym; wychowawca wielu pokoleń inżynierów budownictwa lądowego. Promotor 10 prac dr.