Szydło Antoni ur. w 1947 r. w Lądku Zdroju. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1969 r.; dr n. t. – 1977 r.; dr hab. – 1995 r.; prof. nadzw. – 1999 r.; prof. – 2004 r.; kier. Zakładu Dróg i Lotnisk – 1999 r.; twórca kierunku naukowego: Diagnostyka nawierzchni dróg i lotnisk; rozwija metody oceny nośności nawierzchni lotniskowych i drogowych, doskonali badania identyfikacyjne nawierzchni drogowych i lotniskowych, badania reologiczne mieszanek mineralno-asfaltowych, badania zmęczeniowe materiałów drogowych, ocenę agresywności pojazdów samochodowych na nawierzchnie drogowe oraz zagadnienia związane z modelowaniem ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej w aglomeracjach miejskich. Modernizuje zaplecze aparaturowe w laboratorium; opracował technologie budowy wszystkich do tej pory zrealizowanych nawierzchni autostrad w Polsce; brał udział przy opracowaniu katalogów typowych konstrukcji nawierzchni drogowych asfaltowych i betonowych. Autor 100 publikacji w renomowanych czas. zagr. i kraj., licznych monografii i książek m.in. „Drogi – projektowanie i budowa” (1986, WKiŁ), „Statyczna identyfikacja parametrów modeli nawierzchni lotniskowych”( 1995, P.Wr), „Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego” (2004, Polski Cement). Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr.