Charytonowicz Jerzy ur. w 1946 r. w Homburgu/Saarbrücken, Niemcy. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: Wydz. Architektury PWr. – 1969 r.; dr n.t. – 1978 r.; dr hab. – 1994 r.; prof. nadzw. – 1997 r.; visiting professor w Salahuddin University, Erbil, Irak 1982–83; visiting professor w Mosul University, Mosul, Irak 1984–86; kier. Zakładu Projektowania Wnętrz i Form Przemysłowych na Wydz. Architektury PWr. od 1987 r.. Pełnione funkcje: członek International Ergonomics Association od 1994 r.; czł. Psychophysiology in Ergonomics Technical Group od 1998 r.; czł. zagr. Human Factors and Ergonomics Society – HFES, USA od 2000 r.; czł. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego – PTErg od 1994 r. oraz Zarządu Głównego PTErg 1998–2001; wiceprezes Zarządu Głównego PTErg od 2002 r.; wiceprezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PTErg 1994–2001; prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PTErg od 2002 r.; wiceprzewodniczący Komisji Ergonomicznej PAN O. Wrocław 2001–2004; przewodniczący Komisji Ergonomii PAN O. Wrocław od 2005 r.; czł. Komitetu Ergonomii PAN od 2003 r.; czł. SARP od 1970 r.; organizator i przewodniczący stałej sesji autorskiej Human, Computer & Environment w ramach cyklicznej światowej konferencji Human-Computer Interaction – HCI International: HCI ’97 San Francisco, USA, HCI ’99 Monachium, Niemcy, HCI ’01 New Orleans, USA, HCI ’03 Kreta, HCI ’05 Las Vegas, USA; organizator i przewodniczący stałej sesji autorskiej Ergonomics & Computer w ramach światowej konferencji Universal Access in Human-Computer Interaction – UAHCI: UAHCI ’01, New Orleans, USA, UAHCI ’03, Kreta, Grecja i UAHCI ’05 Las Vegas, USA; key-note speaker na International Congress on Humanizing Work and Work Environment – HWWE ’01, ERGOASIA-IIT Bombay, 2001 r.; czł. Rady Redakcyjnej naukowego kwartalnika ZG PTErg „Zastosowania Ergonomii” 2000-; czł. komitetów naukowych cyklicznych międzynarodowych konferencji krajowych, Ergonomia-Niepełnosprawnym i Seminarium Wykładowców Ergonomii; organizator i przewodniczący Ogólnopolskiej Konferencji Ergonomicznej – OKE w Karpaczu od 2000 r.; twórca wrocławskiej szkoły naukowej „Ergonomia w architekturze”. Wypromował dwóch dr. n. t.. Autor 108 publikacji, w tym trzech monografii. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr. – 1987r.; Honorowy Medal PTErg „Za zasługi dla polskiej ergonomii” – 1997 r.; Srebrny Krzyż Zasługi – 1998 r. Szerzej o nim: Who’s who in science and technology – Poland 1997, High Technology in Poland Part III, wyd. AsetPromotion, W-wa, 1997 r., s. 126–127; Encyklopedia Actus Purus. Kto jest kim w Polsce nowego milenium, Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza, 2002, s. 75; Złota Księga Nauk Technicznych 2003, wyd. Helion i Polski Instytut Biograficzny, 2003, s. 46–47.