Kowalski Józef ur. w 1904 r., w Tarnowie, zm. w 1967 r. Uczeń prof. T.Orłowskiego i prof. A. Grucy. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: asystent 1935–1939; ordynator Oddz. Ortopedyczno-Chirurgicznego w Szpitalu Ubezpieczalni Społecznej w Warszawie od 1939 r.; ordynator Oddz. Chirurgicznego Szpitala Bethesda i Szpitala OO. Bonifratrów we Wrocławiu –1946 r.; ordynator Oddz. Ortopedycznego Szpitala Wszystkich Świętych we Wrocławiu 1946–1958; adiunkt p.o. kier. Kliniki Ortopedii AM we Wrocławiu od 1958 r.; dr hab. – 1961 r.; kier. Kliniki Ortopedii AM we Wrocławiu i kier. Zakładu Rehabilitacji w WSWF we Wrocławiu 1963–1967; prorektor w WSWF we Wrocławiu 1966–1967; specjalista woj. w zakresie ortopedii i traumatologii dla Dolnego Śl. 1950–1967; czł. zał. i długoletni przewodniczący Oddz. Wrocławskiego PTOiTr.; org. Szkoły Naukowej Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu. Kierunki badań naukowych: zagadnienia zrostu opóźnionego i stawu rzekomego trzonów kości długiej, gruźlica kostno-stawowa, chirurgia biodra.