Golonka Leszek ur. w 1946 r., w Bielsku Białej. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1969 r.; dr n. t. – 1976 r.; dr hab. – 1991 r.; prof. nadzw. – 1996 r.; prof. – 2002 r.; kier. Laboratorium Mikrosystemów Grubowarstwowych; współzałożyciel International Society for Hybrid Microelectronics (ISHM) Poland Chapter – 1981 r.; prezydent ISHM i International Microelectronics and Packaging Society (IMAPS) Poland Chapter (łącznie sześć lat); czł. ISHM European Liason Committee 1993–1995; Technical Programme Committee ISHM i IMAPS European Microelectronics and Packaging Conferences 1985 r., 1997–2005; czł. Komitetu Naukowego Konferencji IMAPS Poland Chapter od 1984 r. (od 2002 r. przewodniczący); Komitetów Naukowych Konferencji Międzynarodowych (MIDEM, MIXDES, ISSE, Eurosensors, CICMT) i krajowych (COE, KKE); czł. Komisji Inżynierii Materiałowej przy Wrocławskim Oddz. PAN od 1990 r.; Sekcji Mikroelektroniki KEiT PAN od 1993 r.; Sekcji Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych KMiAN PAN od 2003 r.; IMAPS, IEEE i PTTS; Rady Naukowej Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie od 2003 r.; zał. laboratorium mikrosystemów grubowarstwowych wykonywanych techniką LTCC (Low Temperature Cofired Ceramics). Wypromował pięciu dr. n. t. Autor 185 publikacji, dwóch książek. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr. – 1987 r.; Srebrny Krzyż Zasługi – 1995 r.; Fellow of the IMAPS USA Society – 2004 r.