Biliński Piotr Jacek ur. w 1951 r. we Wrocławiu, zm. trag. w 2003 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: asystent – 1976–1978; st. asystent – 1979–1982; adiunkt w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu AM we Wrocławiu – 1983–1992; specj. II stopnia w ortopedii i chirurgii urazowej – 1981 r.; dr n. med. – 1982 r.; dr hab. – 1992 r.; prof. zw. – 2003 r.; specjalista wojewódzki ds. ortopedii w woj. wałbrzyskim 1990–1994; kier. Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu AM w Bydgoszczy 1995–2003; prezes Oddziału Kujawsko–Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 1996–2000; czł.: PTOiTR, EFORT, SICOT, DGOT, PTL, ASAMI; przewodniczący Grupy Polskiej w Societe Internationale de Chirurgie Orthopaedique et de Traumatologie (SICOT) od 2000 r. Uczeń Prof. A. Walla, twórcy Szkoły Naukowej: Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu. Wypromował czterech dr n. med., oraz dr hab. Autor 156 publikacji.