Dragan Szymon ur. w 1955 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: w czasie studiów Prezes Studenckiego Towarzystwa Naukowego AM we Wrocławiu 1978–1980; asystent 1982–1985; st. asystent 1986–1992; adiunkt w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu AM we Wrocławiu od 1992 r.; specj. II stopnia w ortopedii i chirurgii urazowej – 1985 r.; dr n. med. – 1992 r.; dr hab. – 2004 r.; sekr. przewodniczącego Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie ortopedii i traumatologii 1997–1999; skarbnik Zarządu Głównego PTOiTr 1994–1998; prezes Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 2003–2006; czł. Zarządu Głównego PTB 2004–2006; PTOiTr, EFORT, PTB, PTL, ASAMI. Uczeń Prof. A. Walla, twórcy Szkoły Naukowej: Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu. Autor 132 publikacji. I Nagroda III Konkursu im. A. Komora i PTB – 1994 r.; Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za prace dotyczące stosowania metody dystrakcyjnej osteogenezy – 1995 r.