Mydlarski Jan ur. w 1892 r. w Pilznie, zm. w 1956 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na UJK we Lwowie, zool. i anatomia porównawcza, antropologia; po wybuchu wojny powołany do armii austriackiej, przeszedł do wojska polskiego – 1918 r.; dr filoz. z zakresu antropologii – 1922 r.; będąc w służbie czynnej rozpoczął prace nad wojskowym zdjęciem antropologicznym Polski; hab. – 1926 r.; kier. Zakładu Antropologii w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie – 1931 r.; współpraca z Ministerstwem Spraw Wojskowych; starszy gajowy w nadleśnictwie w Dębicy - lata okupacji; kier. Zakładu Antropologii UMS–C w Lublinie 1945–1949; kier. Katedry Antropologii UWr – 1949 r.; rektor UWr. 1951–1953; czł. Międzynarodowego Instytutu Antropologii w Paryżu od 1927 r.; przewodził Komitetowi Antropologii PAN od 1952 r. Twórca antropologii wychowania fizycznego, organizator badań nad rozwojem fizycznym dzieci i młodzieży, autor epokowego miernika sprawności fizycznej młodzieży polskiej, wyróżniony nagrodą państwową – 1953 r. Odznaczenia: Krzyż Oficerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi – 1928 r., 1935 r.