Janusz Antoni ur. w 1929 r. w Ptaszkowej, woj. małopolskie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: biologia na UJ 1949–1952 i antropologię 1952–1954 na UWr uzyskując dyplom magistra; asystent w Zakładzie Anatomii Opisowej WSWF we Wrocławiu – 1954 r.; dr – 1962 r.; doc. – 1968 r.; dr hab. n. przyr. w zakresie antropologii – 1973 r.; prof. nadzw. – 1987 r.; prof. zw. – 1990 r.; kier. Katedrą Antropologii i Biometrii AWF we Wrocławiu do 2002 roku; dziekan 1973–1976; rektor 1981–1982; prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą 1998–2000; przewodniczący Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Antropologicznego i czł. Komitetu Antropologii PAN 1969–1992; Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN; Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego; Polskiego Towarzystwa Biometrycznego; Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej i European Anthropological Association. W AWF we Wrocławiu wraz z zespołem współpracowników kontynuował badania z zakresu antropologii funkcjonalnej. Wypromował 21 dr. n. przyr. i n. o kult. fiz. Opiekun dwóch hab. Autor łącznie 95 tytułów, w tym pięciu książek. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.