Ignasiak Zofia ur. w 1947 r. w Krasne-Rzeszów. Stopnie i tytuły naukowwe oraz pełnione funkcje: studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – 1969 r.; dr n. o kult. fiz. (promotor prof. H. Szukiewicz-Odrowąż) – 1974 r.; dr hab. n. o kult. fiz., w zakresie morfologii funkcjonalnej – 1989 r.; prof. nadzw. AWF we Wrocławiu – 1991 r.; prof. zw. – 1995 r.; kier. Zakładu Anatomii AWF we Wrocławiu od 1982 r.; kier. Katedry Antropomotoryki i Zakładu Anatomii; prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą 1993–1996; dziekan Wydz. Wychowania Fizycznego od 2003 r.; czł. Towarzystw Naukowych: PT Anatomiczne (Zarząd Główny); PT Antropologiczne; PTN Kultury Fizycznej; European Anthropological Association; American Academy of Kinesiology and Physical Education; International Association of Sport Kinetics; Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN 1996–2003; Komisji ds. Wydawnictw Komitetu Kultury Fizycznej PAN; Sekcji Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej KBN Ministerstwa Nauki i Informatyzacji; Komitet Antropologii PAN. Nagrody resortowe, indywidualna – 1990 r.; zespołowe – 1992 r., 1994 r. Pierwszy wykonawca w pięciu projektach grantowych KBN oraz kier. trzech grantów promotorskich. Kierunek badawczy: Rozwój morfofunkcjonalny człowieka w świetle zróżnicowanych czynników środowiska. Promotorka 12 przewodów dr. oraz hab. Autorka ponad 130 prac w czas. kraj. i zagr., m.in.: „Wielkość sił rozrywających na przykładach wybranych elementów stawu kolanowego człowieka”, „Uwarunkowania w rozwoju cech morfologicznych i motorycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym w świetle zróżnicowanego wieku biologicznego” (monografia), „Rozwój sprawności oraz wydolności fizycznej w aspekcie morfologicznego zaawansowania i dojrzałości biologicznej dzieci i młodzieży” (współautor), „Populacja dzieci wiejskich w badaniach longitudinalnych” cz. I i II (wsp. i red.), „Influence of family socio-economic status on body height in children from a poor farming region” (wsp.), „The Morphofunctional development of urban and rural children from the south-western region of Poland”, „Rozwój morfofunkcjonalny dzieci z terenów przemysłowych.”.