Haleczko Adam ur. w 1924 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia w Studium Wychowania Fizycznego przy UWr i PWr. – 1947 r. ; mgr – 1950 r.; asystent w Zakładzie Lekkoatletyki Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego przekształconej ze studium; zainspirowany pracami badawczymi Jana Mydlarskiego i jego ucznia Adama Wankego uczęszcza na seminarium doktorskie z antropologii; dr n. wf – 1968 r.; doc. – 1968 r.; org. i kier. punktu konsultacyjnego dla studiów zaocznych w Jeleniej Górze; prodziekan i kier. studiów podyplomowych.; kier. Zakładu Lekkoatletyki od 1972 r.; kier. Katedry Rozwoju Motoryki Człowieka – 1982 r.; przechodzi na emeryturę w 1984 r. kontynuując działalność dydaktyczną i naukową aż do 2002 r. Autor 54 publikacji. Promotor dwóch rozpraw dr. i 400. prac mgr. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal Edukacji Narodowej.