Burdukiewicz Anna Justyna ur. w 1952 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia wyższe na Wydz. Nauk Przyrodniczych UWr.; mgr – 1976 r.; doktor – 1984 r.; dr hab. biol. w zakresie antropologii w UWr. – 1996 r.; asystent 1976–1984; adiunkt 1984–1997 w Zakładzie Antropologii AWF we Wrocławiu; prof. nadzw. w Katedrze Antropologii i Biometrii – 1997 r.; kier. Zakładu Antropologii Rozwojowej 1998–2002; pełnomocnik rektora ds. kontaktów z zagranicą 1998–1999; czł. Polskiego Towarzystwa Antropologicznego od 1973 r.; przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego PTA od 2003 r.; czł. Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN od 2003 r.; czł. komitetu red. „Monografii Zakładu Antropologii PAN”. Kieruje Zakładem Antropologii AWF i wraz z zespołem kontynuuje prace badawcze z zakresu antropologii funkcjonalnej. Wypromowała dwóch dr. Autorka 72 publikacji, w tym trzech książek.