Skrocki Zbigniew ur. w 1908 r. w Krakowie, zm. w 1972 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie – 1929 r.; org. kultury fizycznej na Ziemiach Odzyskanych – 1945 r.; fałszywie oskarżony przez kilka lat zajmował się metodyką usprawniania inwalidów; przywrócono mu możliwość pracy i zajęcia się kształceniem kadr dla kultury fizycznej po 1956 r.; praca dr. pt. „Stan fizyczny i sprawnościowy męskiej młodzieży województwa wrocławskiego” w Instytucie Naukowym Kultury Fizycznej w Warszawie – 1959 r.; dr hab. na podst. pracy „Cechy somatyczne i sprawnościowe dziewcząt w województwie wrocławskim” na Wydz. Nauk Przyrodniczych UWr – 1962 r.; prof. nadzw. – 1972 r. Odznaczenia m.in.: Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.