Hałas Andrzej ur. w 1934 r. w Poznaniu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: asystent – 1955 r.; mgr inż. – 1957 r.; dr n. t. – 1965 r.; doc. – 1968 r.; prof. nadzw. – 1983 r.; prof. zw. – 1997 r.; kier. Zakładu Zastosowań Wiązek Elektronowych i Jonowych oraz wicedyrektor Instytutu Technologii Elektronowej 1968–1977; dyr. Instytutu Technologii Elektronowej 1977–1981; prorektor PWr. 1982–1987; z-ca dyr. Centrum Nauk.–Prod. Unitra Dolam 1978–1981; prof. w WSI w Koszalinie 1988–1992 i w Instytucie Technologii Próżniowej w Warszawie 1993–1998; czł. Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN od 1978 r.; przewodniczący bądź wiceprzewodniczący Sekcji Technologii Elektronowej tego Komitetu; czł. Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 1994–2002 – przewodniczący jej Komisji ds. Rozwoju i czł. Prezydium Rady 1994–2002; wiceprzewodniczący Rady 1999–2002; współzałożyciel Polskiego Komitetu Techniki Próżni i Technologii Elektropróżniowych – 1981 r.; przewodniczący 1987–1995; wiceprzewodniczący 1981–1987; czł. kolegiów bądź rad red. czas.: Elektronika, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz Wakuumnaja Technika i Technologia 1995–1998; kier. Katedry Mikroelektroniki i Mikrosystemów od 2002 r. Wypromował ośmiu dr. n. t., wśród wychowanków dwóch prof. dr hab. Autor ponad 70 publikacji, dwóch monografii. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Krzyż Oficerski O.O.P.; Medal KEN; Srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju. Szerzej o nim: Współcześni uczeni polscy, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 2000, str.30 t.II.