Marciniak Tadeusz ur. w 1895 r. we Lwowie, zm. w 1965 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Lekarskiego UJK we Lwowie; hab. w zakresie anatomii opisowej; prof. tyt. – 1938 r.; kier. Katedry Anatomii Opisowej Człowieka i prof. zw. Wydz. Lekarskiego Uniwersytetu i PWr. przekształconego następnie w AM – 1946 r.; praca w WSWF we Wrocławiu obejmując Zakład Biomechaniki 1961–1966; rektor WSWF 1962–1965; czł. Zarządu Głównego PTN; sekr. gen. 1958–1960 i czł. zał. WTN; czł. towarzystwa międzynarodowego Association des Anatomistes; hab. anatomów, późniejszych prof. jak A. Krechowiecki, W. Łasiński, Cz. Niżankowski. Odznaczenia: Krzyż Walecznych – 1918 r.; Krzyż Obrony Lwowa; Krzyż Komandorskim O.O.P. Jego imieniem nazwany jest Szpital specjalistyczny przy ul. Traugutta we Wrocławiu.