Niżankowski Czesław ur. w 1912 r. w Krakowie, zm. w 1984 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na UJK we Lwowie; med. wet. – 1937 r.; Wydz. Lekarski; lek. med. – 1943 r.; praca w Zakładzie Anatomii Porównawczej Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie: od p.o. asystenta do st. asystenta; adiunkt w Katedrze Anatomii Porównawczej Wydz. Weterynaryjnego UWr i PWr. – 1946 r.; dr med. wet. – 1946 r.; hab. – 1961 r.; prof. nadzw. – 1969 r.; prof. zw. – 1976 r.; z AWF od 1946 r.; wykładał anatomię i biomechanikę w Studium Wychowania Fizycznego; przejście na emeryturę – 1982 r.; dziekan 1958–1965; rektor WSWF we Wrocławiu 1965–1970; czł. wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Autor 84 publikacji w czas. kraj. i zagr. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski i Oficerski O.O.P.; Medal KEN; Medal Zasłużony Nauczyciel PRL; Złoty Krzyż Zasługi. Nagroda Naukowa Miasta Wrocławia. Dr h. c. AM we Wrocławiu – 1983 r.