Bober Tadeusz ur. w 1932 r. w Grudziądzu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. kult. fiz. – 1963 r.; hab. (spec. biomechanika) – 1973 r.; prof. zw. – 1990 r.; dziekan WSWF Gdańsk 1972–1975; rektor AWF we Wrocławiu 1990–1993; kier. Zakładu Biomechaniki od 1966 r.; dyr. Instytutu Sportu AWF we Wrocławiu 1975–1980; kier. Katedry Biomechaniki 1980–2002; staże i współpraca międzynarodowa: Penn State University 1973,r.; The University of Iowa 1977 r. i 1988–1989; Tokyo University; 1981 University of Western Australia 1995; Brunel University London 1998 r.; Executive Board Member w International Counsil of Sport Science and Physical Education (UNESCO) 1992–2002; przewodniczący P. T. Biomech. 1996–2000; Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1982–1986; Komitet Nauk o Kulturze Fizycznej PAN (czwarta kadencja); European College of Sport Science Fellow, WTN. Nagrody naukowe: Naukowa resortowa II stopnia – 1974 r.; Philip Noel Baker Research Award – (ICSSPE) – 1988 r.; komitety naukowe czas.: „Human Movement”; „Medicina Sportiva”; „European Physical Education Review”; „Medicina Dello Sport”; „The Journal of Human Kinetics”; „Fizjoterapia Polska”. Twórca wrocławskiej Szkoły Biomechaniki Sportu – Techniki Sportowej. Kiero. projektów badawczych: CPBP 10.7; Kultura Fizyczna; Grupa tematyczna X 1981–1985; inicjator i org. ogólnopolskich Szkół Biomechaniki od 1981 roku do chwili obecnej. Wypromował 16 dr. n. kult. fiz., wśród wychowanków: trzech dr. hab., prof. tyt., associate prof. Autor 118 publikacji i dwóch książek. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal Edukacji Narodowej. Laureat nagrody Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia za działalność na rzecz integracji wrocławskiego środowiska naukowego – 1993 r.