Golema Marian ur. w 1935 r. w Zatoce, woj. lwowskie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia wychowania fizycznego we Wrocławiu – 1959 r.; pedagogika na UWr – 1966 r.; dr – 1966 r.; dr hab. – 1982 r.; prof. n. o kult. fiz. – 1990 r.; asystent w Zakładzie Gimnastyki w WSWF – 1959 r.; kier. Zakładu Biomechaniki (i później Gimnastyki); kier. Katedry Gimnastyki. Utworzył i rozwinął oryginalną pracownię biomechaniczną równowagi ciała człowieka. Zainteresowania naukowe związał ze swoim doświadczeniem sportowym i zajmował się głównie badaniem procesu utrzymywania równowagi, publikując na ten temat około 60. prac oryginalnych i cztery monografie m.in.: „Charakterystyka procesu utrzymania równowagi ciała człowieka w obrazie stabilograficznym” (2002) i „Wielkość przemieszczeń części ciała człowieka utrzymującego równowagę” (2003). Współpracował z Instytutu Cybernetyki Technicznej PWr. na temat modelowania procesu utrzymywania równowagi i matematycznej interpretacji tego procesu. Autor lub współautor ponad 100. oryginalnych prac naukowych. W zakresie pracy sportowej ma osiągnięcia jako zawodnik, trener oraz działacz sportowy w akrobatyce sportowej (występował wielokrotnie w reprezentacji Polski); osiągnięcia trenerskie można ocenić jako wybitne – dwukrotnie jego zespół zdobywał drużynowe mistrzostwo Polski, a jego zawodnicy byli m.in. finalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy; był prezesem Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej i wiceprezydentem Międzynarodowej Federacji Akrobatyki Sportowej). Wypromował 24. dr; trzy osoby uzyskały stopień dr hab.