Czabański Bogdan ur. w 1927 r. w Chojnicach, zm. w 2003 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: Liceum Pedagogiczne w Katowicach – 1948 r.; WSWF we Wrocławiu 1948–1951; mgr wych. fiz. – 1951 r.; dr n. o kult. fiz. – 1962 r.; dr hab. – 1980 r.; prof. nadzw. – 1989 r.; prof. zw. – 1991 r.; z-ca asystenta WSWF we Wrocławiu 1951–1956; kier. Zakładu Pływania 1954–1967 i 1969–1982; kier. Zakładu Teorii i Metodyki Sportów Wodnych oraz Sportów Wodnych i Zimowych 1968–1969; prodziekan 1967–1970; dziekan 1970–1971; dyr. Instytutu Wych. Fiz. i Sportu 1971–1972; kier. Zespołu Naukowo–Metodycznego Instytutu Sportu w Warszawie 1978–1980; prorektor ds. Nauki 1982–1984; kier. Katedry Teorii Uczenia się i Nauczania Motorycznego 1984–1987; prof. na uniwersytecie w Hamburgu 1987–1988; przewodniczący Komisji Przekształceń Programowych AWF we Wrocławiu 1991–1992; kier. Zakładu Dydaktyki i Zakładu Teorii Wychowania Fizycznego w Katedrze Nauk Pedagogicznych 1991–1993; kier. Katedry Dydaktyki Wychowania Fizycznego 1993–1994; twórca Wrocławskiej Szkoły Dydaktyki Wychowania Fizycznego. Wypromował 17 dr. n. o kult. fiz., wśród wychowanków dwóch dr. hab., prof. Autor ponad 100 publikacji, 14 książek, org. 14 międzynarodowych konferencji naukowych. Odznaczenia: Zasłużony Działacz KFiT – 1970 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1971 r.; Medal XXX-lecia – 1974 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1983 r.; Zasłużony Nauczyciel PRL – 1985 r. Twórca i Fundator Nagrody w Konkursie Publikacji Naukowych z zakresu Dydaktyki Wychowania Fizycznego wręczanej corocznie od 1996 r.