Koszczyc Tadeusz ur. w 1946 r. w Bartoszycach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: WSWF we Wrocławiu 1967–1971; mgr wych. fiz. – 1971 r.; dr n. o kult. fiz. – 1977 r.; dr hab. – 1992 r.; prof. nadzw. – 1993 r.; prof. zw. – 2001 r.; nauczyciel wych. fiz. 1966–1967; asystent w Zakładzie Teorii i Metodyki Pływania w WSWF we Wrocławiu 1971–1977; adiunkt 1977–1979; p.o. kier. Zakładu Sportów Zimowych 1980–1981; p.o. kier. Zakładu Teorii i Metodyki Sportów Wodnych 1983–1991; p.o. kier. Katedry i Teorii Uczenia się i Nauczania Czynności Ruchowych 1985–1986; p.o. kier. Zakładu Metodyki i Praktyk Pedagogicznych 1991–1993; prodziekan ds. Studenckich 1990–1993; kier. Zakładu Dydaktyki Wychowania Fizycznego – 1993 r.; kier. Katedry Dydaktyki Wychowania Fizycznego – 1994 r.; dziekan Wydz. Wychowania Fizycznego 1996–2002; rektor AWF – 2002 r.; przewodniczący Konferencji Rektorów AWF w Polsce – 2002 r.; ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej – 2002 r. Promotor 11 dr. n. o kult. fiz. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi – 1978 r.; Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” – 1987 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1989 r.; Srebrna Honorowa Odznaka WOPR „Za Zasługi” – 1991 r.; Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” – 1992 r.; Złota Honorowa Odznaka WOPR „Za Zasługi” – 1995 r.