Zatoń Krystyna ur. w 1947 r. w Dole, we Francji. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1966–1970; mgr wych. fiz. – 1970 r.; dr n. o kult. fiz. – 1979 r.; dr hab. – 1997 r.; prof. nadzw. – 1997 r.; asystent w Zakładzie Pływania 1970–1978; adiunkt w Zakładzie Pływania 1978–1997; kier. Zakładu Pływania w Katedrze Gimnastyki i Pływania 1997–1998; kier. Katedry i Zakładu Pływania od 1998 r.; prorektor ds. Nauczania AWF od 2002 r.; przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Nauczania od 2002 r.; prezes Wrocławskiego Oddziału PTNKF. Promotor dwóch dr. n. o kult. fiz.; współred. podręczników akademickich, m.in. „Elementy teorii pływania”, „Problemy kultury w badaniach naukowych”, „Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole” oraz licznych programów autorskich dla zajęć fakultatywnych; org. cyklicznych konferencji naukowych. Odznaczenia: Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”; Nagroda II st. Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej – 1979 r.; nagroda II st. Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki – 1983 r.; nagroda I st. Ministra za całokształt pracy naukowej – 1998 r.; nagrody JM Rektora AWF we Wrocławiu 1998–2003.