Jonkisz Julian ur. w 1924 r. w Starej Wsi. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego 1949–1952; studia pedagogiczne w UWr 1956–1959; dr n. hum. – 1962 r.; dr hab. n. hum. – 1970 r.; prof. nadzw. – 1977 r.; prof. zw. – 1991 r.; kier. Katedry Pedagogiki 1969–1995; dziekan Wydz. Wychowania Fizycznego 1969–1970; prorektor ds. Nauki 1970–1973; rektor AWF 1973–1981; założyciel Klubu Sportowego AZS–AWF Wrocław – 1976 r. i prezes 1984–1993; radny WRN we Wrocławiu 1973–1981; przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej; czł. Prezydium WRN; Komisji Oceny i Odbioru Prac Naukowych 1986–1990; wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze Fizycznej przy Sekcji Nauk Medycznych PAN 1986–1990; czł. wybierany od powołania Komitetu do 1998 r. Promotor 500 mgr., 12 dr. wych. fiz., uczestnik 33 przewodów dr. oraz 22 przewodów hab. i prof.; recenzent działalności CPBP 08.16. „Kultura fizyczna w kształtowaniu sposobu życia, zdrowia i sprawności fizycznej społeczeństwa” za lata 1986–1990. Odznaczenia: m.in. Krzyż Kawalerski i Oficerski O.O.P.; Medal i Wpis do Księgi Zasłużonych dla Miasta Wrocławia; Medal „Pro scientia et societate”.