Czyżewski Kazimierz ur. w 1898 r. we Lwowie, zm. w 1978 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Filozoficznym Uniwersytetu J.K., oraz na medycynie; dr wszech nauk lekarskich i rozpoczął pracę jako chirurg w Państwowym Szpitalu Powszechnym we Lwowie – 1924 r.; dyr. Szpitala Powszechnego w Drohobyczu; ordynator oddz. chirurgicznego we Lwowie 1942–1945; pracę w szpitalu we Wrocławiu – 1945 r; hab. – 1946 r.; prof. nadzw. – 1954 r.; prof. zw. – 1963 r.; działał w wielu towarzystwach naukowych; czł. kilku towarzystw zagr.; stałe kontakty naukowe z ośrodkami zagranicznymi, zwłaszcza w Lyonie; kier. Zakładu Traumatologii WSWF we Wrocławiu od 1954 r.; twórca Katedry Kontroli Lekarskiej – 1964 r.; org. Szkoły Naukowej Rehabilitacji.