Zagrobelny Zdzisław ur. w 1932 r. w Mikaszewiczach (ZSRR). Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr med. Wydz. Lekarski AM we Wrocławiu – 1963 r.; dr hab. n. med. – 1971 r.; prof. nadzw. – 1982 r.; prof. zw. – 1990 r.; dyscyplina naukowa – medycyna; specj. naukowa – rehabilitacja ruchowa, anestezjologia, chirurgia; kier. Instytutu Rehabilitacji AWF we Wrocławiu 1995–1998; Katedry Fizjoterapii Klinicznej do 2002 r.; rektor AWF we Wrocławiu 1984–1990 i 1996–2002; czł. Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych 1994–1996; zał. Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji – 1993 r.; Polskiego Stowarzyszenia Kriomedycznego – 1985 r.; czł. PTNKF; TWK; PTAiIT; International Institute of Refrigeration (Paris); czł. komitetów red. i naukowych czas. naukowych: „Acta Bio-Optica et Informatica Medica”, „Fizjoterapia”, „Człowiek i Ruch”; inicjator i twórca Szkoły Krioterapii i Rehabilitacji w Chorobach Układu Ruchu – 1983 r. Wypromował 17 doktorantów (15 n. o kult. fiz. i dwóch n. med.); wśród wychowanków pięciu dr. hab. i dwóch prof. Autor 150 publikacji, dwóch książek i kilku rozdz. w podręcznikach akademickich. 11 nagród ministrów różnych resortów. Odznaczenia: Krzyż Komandorski z Gwiazdą.