Skolimowski Tadeusz ur. w 1938 r. w Lidzbarku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia w WSWF we Wrocławiu – 1964 r.; dr n. o kult. fiz. – 1974 r.; dr hab. – 1993 r., prof. nadzw. w AWF Wrocław – 1993 r.; prof. zw. – 2000 r.; spec. naukowa: fizjoterapia; asystent w Zakładzie Rehabilitacji i Higieny WSWF Wrocław; kier. zakładów oraz Katedry Fizjoterapii AWF Wrocław od 1999 r.; dziekan Wydz. Fizjoterapii AWF Wrocław od 1999 r. Czł. ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii 1991–1995; wiceprezes Oddz. Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii 1992–1995; prezes Oddz. Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Kultury Fizycznej 1993–2000; z-ca red. nacz. kwartalnika „Fizjoterapia” 1993–1996; przew. Komitetu Naukowego kwartalnika „Fizjoterapia” 1993–1996; red. nacz. oraz czł. Komitetu Naukowego kwartalnika „Fizjoterapia od 1997 r.; czł. Komitetu Wydawniczego Wydawnictwa AWF we Wrocławiu 1994–1997; czł. Sekcji Wychowania Fizycznego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – 1994 r. Kierunki badawcze: Weryfikacja metod diagnostycznych i leczniczych w leczeniu wad postawy i skolioz; Równowaga ciała w pozycji stojącej w dysfunkcji narządu ruchu. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną uzyskał wiele nagród resortowych i odznaczeń państwowych. Promotor 120 prac mgr. oraz siedmiu dr. Autor 63 publikacji naukowych, w tym współautor podręcznika, siedmiu skryptów i 34 prac oryginalnych.