Woźniewski Marek ur. w 1955 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na specj. rehabilitacja w AWF we Wrocławiu; dr – 1984 r.; dr hab. n. o kult. fiz. w zakresie fizjoterapii – 1991 r.; prof. n. o kult. fiz. – 2002 r.; prodziekan 1990–1993; dziekan Wydz. Wychowania Fizycznego AWF we Wrocławiu 1993–1995; dziekan Wydz. Fizjoterapii 1995–1999; prorektor ds. rozwoju 1999–2001; prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą AWF we Wrocławiu od 2002 r.; z-ca ds. naukowych dyr. Instytutu Rehabilitacji 1994–1999; kier. Zakładu Podstaw Fizjoterapii 1994–1999; Zakładu Fizjoterapii i Biomechaniki Klinicznej 1999–2002 i Katedry Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej i Chirurgii od 2002 r.; czł. Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN; czł. komitetów redakcyjnych czasopism naukowych „Fizjoterapia”, „Człowiek i Ruch” i „Advances in Clinical and Experimental Medicine”. Autor i współautor 65 publikacji naukowych oraz pięciu podręczników. Promotor 14 przewodów dr., kier. trzech grantów promotorskich KBN. Laureat czterech nagród ministra oraz nagrody im. Prof. Trześniowskiego za działalność naukową.